Voor 11.00 besteld, dezelfde dag in huis!

Direct bestellen

Privacyverklaring Eltink Draad & Kabel B.V.

Eltink Draad en Kabel B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beschermd. In deze privacyverklaring willen wij u graag op een transparante en heldere wijze uitleggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Uiteraard houden we ons aan de wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG).

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op!

Eltink Draad en Kabel B.V.
Weldaad 10
5431 SM Cuijk
Telefoon:  (0485) - 32 12 38

Doel van verwerking van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een bestelling te kunnen afhandelen, de bestelling te kunnen bezorgen en u een factuur te kunnen sturen. Bent u aangemeld voor onze nieuwsbrief? Dan is het doel om u onze nieuwsbrief te kunnen mailen.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken die we minimaal nodig hebben om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en om uw een factuur en/of nieuwsbrief te kunnen sturen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen
Telefoonnummer contactpersonen
BTW-nummer

Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens:
Voor- en achternaam abonnee
E-mailadres abonnee

Wie gaan uw gegevens verwerken?

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Eltink Draad en Kabel B.V. Ontvangt u onze nieuwsbrief? Dan worden uw gegevens ook verwerkt bij onze partner om u een nieuwsbrief te kunnen sturen. Tevens worden uw gegevens opgeslagen in het boekhoudprogramma Snelstart.

De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat. Waar nodig zullen we verwerkingsovereenkomsten afsluiten met partijen waar uw persoonsgegevens aan worden verstrekt.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

We hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De volgende maatregelen zijn getroffen:
- Uw gegevens die online worden bewaard en verwerkt worden beveiligd met een beveiligde verbinding (SSL-verbinding);
- Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat;
- Onze online platvormen worden beveiligd met zo complex mogelijke wachtwoorden die periodiek worden gewijzigd.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd. Gegevens worden bewaard zolang de wet dat vereist.

Ontvangt u onze nieuwsbrief? Dan worden de gegevens hiervoor bewaard totdat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen en u zich uitschrijft. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of wijzigen?

Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw persoonsgegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen.

Heeft u wijzigingen voor de gegevens die wij bewaren voor de nieuwsbrief? Via de nieuwsbrief kunt u direct uw gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u zich via de nieuwsbrief direct uitschrijven.

Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig? We kunnen zorgen voor de overdracht en kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren in pdf of Excel.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u ons een mail sturen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen bestelling uitvoeren, geen contact met u opnemen over de bestelling via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. Zonder uw mailadres kunnen we u geen nieuwsbrief sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Eltink Draad & Kabel B.V. weer in te trekken.

Direct bestellen

Telefoon
Email
Bestelformulier